یشم(جید)

یشم(جید):

یشم:به هرودو کانی ژادئیت(نوعی پیروکسن) و نفریت(نوعی آمفیبول) گفته می شود

سختی ژادئیت ۶/۵تا۷ و وزن مخصوص آن ۳/۳تا۳/۵ وضریب شکست آن ۱/۶۶وفاقد پدیده چند رنگی ودارای دورخ ناقص است.

به صورت بی رنگ ، سبزروشن،قهوه ایی، بنفش،قرمز،زرد و سیاه دیده میشود. .ژادئیت نیم شفاف و یا مات بوده و دارای جلای شیشه ای است.نفریت:سختی نفریت ۶تا۶/۵ ،وزن مخصوص آن ۲/۹تا۳ ،ضریب شکست آن ۱/۶۱و خاصیت فلوئورسانس ندارد. رنگ آن ازسبز روشن تا تیره و سفید و خاکستری در تغییر است.  یشم به ویژه نفریت جهت ساخت اشیا زینتی مثل مجسمهف ظروف مختلف ، نگین گردنبند،دستبندوغیره کاربرد دارد.یشم سبز سلطنتی که به رنگ سبز زمردی و نیمه شفاف است با ارزشترین نوع یشم است و محل استخراج آن کشور برمه است