یاقوت

یاقوت:

فرمول شیمیایی :AL2O3

سختی  : براساس جدول موس برابر۹

وزن مخصوص:۳/۹۵تا۴/۱

ضریب شکست آن ۱/۷۷ دارای جلای شیشه ایی و به صورت شفاف تا نیم شفاف دیده می شود.

اسم یاقوت سرخ از کلمه لاتین روبئوس RUBEUS به معنای سرخ و واژه مترادف کبود سفیر SAPPHIRE به معنای آبی در زبان یونانی است.

حدود ۱۸۰۰ میلادی یاقوت سرخ و کبود را جزء کانی هایی از گروه کروندم CORUNDUM شناسایی کردند.

کروندوم قرمز(روبی)، به صورت منشورهای کوتاه و تخت و کروندوم آبی (سافیر) به صورت منشورهای بلند و پیرامیدال(هرمی) متبلور می شوند. سختی کروندوم به جهات بلورشناسی ان بستگی داردو در راستاهای گوناگون متفاوت است که از این ویژگی برای تراش کروندوم استفاده می شود.

بهترین رنگ در نوع سرخ قرمز خالص با سایه های آبی رنگ می باشد، که معروف به « خون کبوتری » است.

نوع سرخ نتراشیده ی مات بدون درخشش و دارای جلای روغنی است، ولی پس از تراش درخشش آن ممکن است به اندازه برلیان نیز برسد.پس از الماس یاقوت سرخ سخت تریم جواهر محسوب می شودکه تکه های  درشتآن بندرت یافت شده است و همیشه با کانی هایی مانند یاقوت کبود توپاز، تورمالین همراه می باشد.هیچ ضابطه ای برای مشخص کردن نوع سرخ از نوع کبود وجود نداردو به همین دلیل به سنگ های قرمز روشن، صورتی یا بنفش نیز معمولا با واژه یاقوت کبود خوانده می شود.

عنصر رنگ دهنده در یاقوت کبود آهن و تیتانیوم است و در انواع بنفش رنگ وانادیوم است.

بهترین رنگ در آن کبود آبی گل ذرتی خالص می باشد.

معادن مهم نوع کبود امروزه در قاره استرلیا و سیرلانکا و تایلند می باشد.

نوع کبود بسیارفراونتر از نوع سرخ هستند اما ارزش نوع سرخ بسیار بیشتر از نوع کبود است.

نوع مصنوعی رنگی بسیار جذاب و بی نقص دارد و برای کسانی که اولین بار نوع مصنوعی آن را مشاهده می کنند بسیار مجذوب کننده است و حتی برای کسانی که نوع معدنی را تا حدودی می توانند تشخیص دهند مشاوره گرفتن از یک کارشناس همیشه سودمند می باشد. تنها زمانی می توانید تشخیص دهید که نوع معدنی است که در داخل نگین یا سنگ یاقوت ناخالصی وجود داشته باشد یا بطور دقیق تر اغلب دانه های ریز سیاه در آن مشاهده می شود.