گارنت

گارنتها:

گارنتها دارای سختی ۵/۶ تا ۵/۷است.

گرانی ویژه ۵/۳تا۳/۴ که بسته به ترکیب تغییر مىکند.

نام گارنت Garnet یا گرونا از واژه لاتین گراناتوس Grenatos به معنی شبیه به دانه گرفته شده است زیرا دانه های سرخ رنگ این کانی شبیه دانه میوه انار است.جلای شیشه ای تا صمغی, رنگ در بسیاری از موارد سرخ, گاهی نیز قهوه ای, زرد, سفید, سبز, سیاه و رنگ خاکه سفید هستند.ترکیب گارنتها را مىتوان با فرمول عمومی ساختاری A3B2(SiO4)3 بیان کرد که موضع A :Ca, Mg, Fe2+ یا Mn2+ و موضع B : Al, Fe3+ و Cr3+ را در خود جای مىدهد. بسته به چگونگی پر شدن هر یک از این مواضع به وسیله این مواد, گونه هایی اصلی با ضریب شکست و گرانی ویژه و … متفاوتی ایجاد می شوند که عبارتند از : “پیروپ, آلماندین, اسپسارتین, گروسولار, آندرادیت, اۥواروویت و هیدرگروسولار”کلیه انواع گارنت در صورتی که بلورهای درشت تشکیل دهند، می توانند در ساخت جواهرات مورد استفاده قرار گیرند. با ارزش ترین گارنت از نظر جواهری، دمانتوئید می باشد که دارای رنگ سبز زمردی بوده و نوعی آندرادیت می باشدو بهترین نوع آن از کوههای اورال در روسیه به دست می آید. دمانتوئید ممکن است با گروسولار، زمرد، پریدوت و تورمالین اشتباه شود. کشورهای چین، ایتالیا،کره، نامیبیا، روسیه و آمریکا صادر کننده دمانتوئید هستند.

دمانتوئیدرنگ آن به دلیل وجود کلسیم و کروم است.

با ارزش ترین نوع گارنت هاست، که طبق نامش سبز است و از سبز پریدوت تا رنگ زمرد، وجود دارد.

یشتر این سنگها قالبی قهوه ای نیز دارند.

گارنتهای با رنگ سبز پر رنگ با ارزشترند اما رنگهای روشن تر آن نیز بین افراد هواخواه زیادی دارد.

گارنت سبز سرزندگی می آورد و به جلوگیری از ترس، ناامنی و دیگر احساسات دلتنگی کمک می کند.

همچنین اغلب برای درمان معنوی استفاده می شود

خون، قلب و ریه ها را التیام می بخشد

به عنوان نماد عشق و محبت

جهت سفر های روحی به کار می رود.