الماس

الماس از جمله سنگ های محبوب در سراسر دنیا محسوب می شود و می توان آن را نماد عشق و  ازدواج  نیز نامید زیرا بسیاری از حلقه های ازدواج به الماس مزین هستند.

این سنگ های زیبا و درخشان هزاران سال است که مورد توجه انسان قرار دارند و دلیل گران قیمت بودنشان نیز، نادر بودنشان نسبت به دیگر سنگ های رایج در جواهرسازی است. نکته جالب در مورد این سنگ قیمتی این است که از کربن به دست می آید و این چنین درخشان و زیباست.

جزبهترین گوهرهاست،درسیستم کوبیک متبلور می شود.بلورهای آن به صورت اکتائدری یاهگزااکتائدری است.وزن مخصوص آن۳/۵۲گرم برسانتیمترمکعب و سختی آن درمقیاس موس برابر ۱۰می باشد. سختی آن درجهات مختلف متفاوت می باشدواین امر امکان بریدن آن به وسیله پودر الماس یابا الماس دیگرراامکانپذیر می سازد. کمیابترین رنگ الماس،قرمز روشن است.صرف نظر از رنگ سفیدِ شفاف و براق که همه ما آن را دیده و می شناسیم، باید بدانید که این سنگ قیمتی در رنگ های صورتی، آبی، بنفش، قرمز، نارنجی یا هر رنگ دیگر که تصور کنید موجود است. دلیل به وجود آمدن این رنگ ها، تزریق کمی ناخالصی به سنگ است. این کار ارزش و بهای زیادی دارد و به آن الماس های «فانتزی» می گویند.

ارزش بالاو مصرف زیادالماس درجواهرسازی به دلیل شفافیت، درخشندگی بسیار زیاد، برش پذیری عالی و سختی بی نظیر آن می باشد. ارزش الماسهای تراشیده شده براساس برش،رنگ،پاکی(شفافیت) ووزن مخصوص آن تعیین می شودکه درجواهرشناسی به نام چهار(c) معروف است.